Mieszkanie na wynajem – jaki rodzaj umowy wybrać?

Mieszkanie na wynajem – jaki rodzaj umowy wybrać?
Przygotowując mieszkanie do wynajmu musimy zająć się nie tylko jego wyposażeniem, ale także kwestiami formalnymi jak chociażby umowa najmu. Poniżej przedstawiamy krótki przegląd jej rodzajów.

Umowa najmu na czas określony 

Taki rodzaj umowy będzie najbardziej odpowiedni dla osób, które potrafią dokładnie wskazać  okres, na jaki chcą wynająć mieszkanie. Umowa wygasa dokładnie z datą określoną w treści umowy. Wypowiedzieć umowę może każda ze stron ale tylko w sytuacji przewidzenia takiej okoliczności w  umowie najmu. W takim wypadku koniecznym jest zawarcie w umowie  klauzuli  umożliwiającej jej wypowiedzenie wraz ze wskazaniem przyczyn z których może zostać ona wypowiedziana. Takie rozwiązanie daje gwarancję trwałości umowy w okresie, na jaki została zawarta. Umowa powinna być zawarta na piśmie, w co najmniej dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

Umowa najmu na czas nieoznaczony

Jest to idealne rozwiązanie dla osób, które nie chcą precyzyjnie określać okresu wynajmu. W tego typu umowie kluczowym jest zwrócenie uwagi na kwestie wypowiedzenia. Umowa powinna wskazywać okoliczności, w jakich można ją wypowiedzieć oraz warunki wypowiedzenia łącznie z jego okresem. Jeśli nie oznaczymy tego w umowie, zastosowanie będą miały powszechnie obowiązujące  przepisy prawa,  w tym przypadku postanowienia Kodeksu Cywilnego i ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r.  o ochronie praw lokatorów. Taką umowę również zawieramy w formie pisemnej. 

Zalety najmu długoterminowego

Najem długoterminowy posiada szereg zalet. W tym przypadku wykorzystać możemy zarówno umowę na czas określony, jak i nieokreślony. Zaletą jest z pewnością regularny dochód z wynajmu, który zapewniany jest przez stałych najemców. Mieszkanie wymaga także niewielkiej ingerencji ze strony wynajmującego przejawiającej się w mniejszej ilości napraw oraz w mniejszym zużyciu lokalu, co może okazać się wygodne i funkcjonalne.. 

Najem okazjonalny

Umowa najmu okazjonalnego może być zawarta na czas określony lub nieokreślony, jednak nie na dłużej niż 10 lat. Powinna ona zawierać oświadczenie najemcy w formie aktu notarialnego, w którym poddaje się on egzekucji i zobowiązuje się do opróżnienia mieszkania w terminie wskazanym w żądaniu opuszczenia lokalu.  Ponadto najemca w umowie powinien wskazać inny lokal, w którym będzie mógł zamieszkać w przypadku realizacji obowiązku opróżnienia lokalu. W związku z tym, dołączyć należy także oświadczenie właściciela tego lokalu dotyczące zgody na zamieszkanie w nim w przypadku eksmisji. Wynajmujący może eksmitować najemcę z mieszkania, jeśli ten nie będzie przestrzegał warunków wskazanych w umowie, np. będzie zalegał z płatnościami. Do przeprowadzenia takiej eksmisji nie jest wymagane długotrwałe postępowanie sądowe, dzięki czemu jest to wygodne i bezpieczne rozwiązanie dla wynajmującego. 

Najem turystyczny

Idealne rozwiązanie dla lokali położonych w atrakcyjnych turystycznie miejscach. Właściciel takiego lokalu może skorzystać z opcji najmu krótkoterminowego, w którym to najczęściej jednostką czasu najmu jest doba. W przypadku takiego rodzaju wynajmu konieczne jest wyposażenie mieszkania w przedmioty użytku codziennego. Należy także pamiętać, że ta forma może generować częstsze prace konserwacyjne, które będą służyć utrzymaniu mieszkania w nienagannej kondycji. W tym przypadku zwrot inwestycji jest znacznie wyższy niż przy najmie długoterminowym i przynosi wynajmującemu znaczne korzyści finansowe. 


NEWSLETTER

Bądź na bieżąco z postępami w realizacji inwestycji Słoneczna Dolina w Kudowie-Zdrój.

 

© 2019 - WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE
pl_PL
de_DE pl_PL