UMOWA NAJMU – podstawa dla każdego inwestora

UMOWA NAJMU – podstawa dla każdego inwestora
Umowa najmu jest niezwykle ważna dla każdego inwestora, który dba o swoją własność. Jej postanowienia regulowane są przepisami Kodeksu Cywilnego oraz ustawą z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. – Prawidłowo sporządzona umowa powinna chronić zarówno interesy wynajmującego, jak i najemcy. Bardziej szczegółowe zapisy eliminują prawdopodobieństwo wystąpienia nieścisłości czy niedomówień.

Co powinna zawierać umowa najmu?

Elementy, które muszą się pojawić, aby umowa najmu była ważna w świetle prawa to określenie przedmiotu najmu oraz określenie czynszu (czynsz może być oznaczony w pieniądzach lub w świadczeniach innego rodzaju). Umowa może być zawarta na czas oznaczony lub nieoznaczony. W umowie powinny też znajdować się takie elementy jak: data i miejsce zawarcia umowy oraz czytelne podpisy obu stron.
Co do zasady umowa powinna być pisemna (ad probationem – do celów dowodowych). Umowa najmu nieruchomości lub pomieszczenia na czas dłuższy niż rok powinna być zawarta na piśmie.
Stronami umowy jest wynajmujący oraz najemca (po stronie najemcy może być kilka osób odpowiadających solidarnie za zobowiązania). Niezbędne będzie podanie imienia, nazwiska, adresu, numery pesel czy dowodu osobistego. Przy podpisywaniu umowy należy koniecznie zweryfikować wpisywane przez strony dane wraz z dokumentem osobistym i zdjęciem. Umowa możemy zawierać także dane innych osób, które będą w nim mieszkały, a które nie są stroną umowy.

Jak długo będzie trać umowa?

Konieczne jest określenie na jak długo umowa zostanie zawarta. Możemy zawrzeć ją na czas oznaczony lub nieoznaczony. Umowa najmu na czas oznaczony zazwyczaj zawierana jest na rok. Dzięki temu inwestor ma pewność, że inwestycja będzie przynosiła stałe dochody. Z drugiej strony, jest to zapewnienie dla najemcy, który będzie czuł się bezpiecznie wiedząc jak długo w mieszkaniu może przebywać. W tym miejscu musimy także uwzględnić informację o okresie wypowiedzenia umowy. Dla każdej ze stron ta informacja będzie niosła inny przekaz. Inwestor będzie miał czas na znalezienie nowych lokatorów, natomiast najemca będzie mógł spokojnie zaplanować swoją wyprowadzkę.

Jak, kiedy i gdzie płacimy?

Umowa musi określać także kwestie finansowe. Musimy ustalić koszty najemcy, opłaty, które będzie on uiszczał osobiście, a za które będzie odpowiedzialny inwestor. Najlepiej osobno wydzielić koszt wynajmu, czynszu oraz mediów w mieszkaniu. Warto ustalić także sposób zapłaty za wynajem oraz formę. Najczęściej korzysta się z szybkich przelewów na konto bankowe bądź zapłatę gotówką. Musimy ustalić także konkretną datę do kiedy opłaty powinny być uiszczone. Dodatkową kwestią finansową jest także kaucja za mieszkanie. Jest to kwota, która zostanie zwrócona najemcy po okresie wynajmu, o ile nie zostanie przeznaczona na usunięcie szkód zaistniałych podczas tego okresu, a wyrządzonych przez najemcę. Wynajmujący musi pamiętać także o zapłacie podatku od wynajmu mieszkania.

Co należy do naszych obowiązków?

W umowie warto także określić obowiązki każdej ze stron. Kto będzie zajmował się usterkami, kto opłaca media w mieszkaniu, a także kto opłaca wszelkie naprawy w mieszkaniu. Trzeba mieć tutaj na uwadze pozostawienie mieszkania w stanie technicznym i sanitarnym takim, jak przed wynajmem. Dzięki takiemu elementowi umowy unikniemy niepotrzebnych konfliktów i zrzucania na siebie wzajemnie odpowiedzialności.
W kolejnych artykułach przedstawimy rodzaje najmu (długoterminowy i krótkoterminowy, okazjonalny i instytucjonalny) – ich specyfikę, korzyści i wady.


NEWSLETTER

Bądź na bieżąco z postępami w realizacji inwestycji Słoneczna Dolina w Kudowie-Zdrój.

 

© 2019 - WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE
pl_PL
de_DE pl_PL